#

Therapeut

#

Mijn naam is Mark Faatz (1963). Ik ben opgeleid tot gesprekstherapeut, senior schematherapeut, systeemtherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (BIG). Daarnaast heb ik uitgebreide aanvullende scholing gevolgd in o.a. EMDR en EFT partnerrelatietherapie. Tevens ben ik internationaal geschoold in psychodynamische psychotherapie, waarbij ik houder ben van het Europees keurmerk voor deze therapierichting. Ik ben sinds 1986 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heb gewerkt bij verschillende GGZ-instellingen, waaronder het Amphia Ziekenhuis in Breda op de afdeling psychiatrie. Hier heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met individuele therapie, partnerrelatietherapie, groepsbehandeling en diagnostiek. Ik heb mij gespecialiseerd in de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek, algemene verwerkingsproblemen en traumabehandeling.In het begin van mijn beroepsontwikkeling heb ik veel ervaring opgedaan met cognitieve gedragstherapie. Door cliëntervaringen en ervaringen uit mijn eigen leven ontdekte ik dat veel psychische klachten met name ook veroorzaakt worden door afweer, vermijding van “negatieve gevoelens”. Via kortdurende psychodynamische therapie en schematherapie ben ik meer ervaringsgericht gaan werken waarbij ik lichaamsgerichte oefeningen en het hier en nu contact met mij als therapeut ben gaan gebruiken om verandering tot stand te brengen. Centraal hierin staat emotieregulatie; het ervaringsproces van het aanleren van emotievaardigheden om angstige gevoelens beter te leren (h)erkennen en stapsgewijs toe te leren staan. Daarin is de therapeutische relatie erg belangrijk als middel om een veilig klimaat te scheppen en een middel om vanuit die interactie verandering plaats te laten vinden. De laatste jaren ben ik steeds meer gaan werken met methoden die uitgaan van acceptatie van gedachten en gevoelens en het ontwikkelen van een accepterende houding, zoals ACT en mindfulness.

Registraties
Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: