#

Werkwijze

U kunt altijd vragen of opmerkingen plaatsen via het contactformulier of via telefonisch contact. Gezien de vele aanmeldingen is het momenteel alleen mogelijk u aan te melden via uw huisarts met een verwijsbrief voor de basis-ggz of specialistische-ggz. Een aantal huisartsen in Zevenbergen heeft een vaste afspraak met de praktijk over het aantal in behandeling zijnde cliënten en zij kunnen u aanmelden. Wanneer uw huisarts geen vaste afspraak heeft dat kunt u zichzelf aanmelden via het contactformulier. U krijgt dan een bevestiging van mij via de mail. Zo nodig neem ik contact met u op om uw hulpvraag met u af te stemmen. Wanneer uw zorgvraag aansluit bij het behandelaanbod van de praktijk plaats ik u op de wachtlijst. Op deze site staat de actuele wachttijd vermeld op de contactpagina. Uw behandeling start met een intakegesprek. Doel van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en het verkrijgen van inzicht in uw problematiek en uw hulpvraag. Voor u is het ook een belangrijk moment om te bepalen of het in ons contact “klikt”. Het invullen van vragenlijsten maakt deel uit van de intake en de uitslagen zullen met u worden besproken. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan welke u ondertekent en schriftelijk meekrijgt. Wanneer er sprake is van een SGGZ dossier vindt er intercollegiale toetsing plaats betreffende diagnose en behandelplan. Gesprekken vinden meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats en duren 50 minuten. Om tevredenheid en behandeleffect te meten zal uw behandeling in ieder geval bij start, in de middenfase en bij afsluiting worden geëvalueerd aan de hand van een korte digitale vragenlijst (ROM meting). Na afsluiting van de behandeling stuur ik, met uw goedkeuring, uw verwijzer een kort behandelverslag.

 

Ik maak zeer vaak gebruik van multidisciplinaire samenwerking/overleg binnen een professioneel netwerk. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest samen met:

 • Zorggroep Het Huisartsenteam, locatie Zevenbergen
 • Huisartspraktijk Slort en Tan Zevenbergen
 • Gezondheidscentrum Tholos Zevenbergen
 • Groepspraktijk Mathonstraat Bergen op Zoom (door samenwerkingsverband is de praktijk verbonden met de Parnassiagroep)
 •  

  Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:

 • Overleg huisartsen en POH betreffende verwijzing, diagnostiek, behandeling en medicatie
 • Consultatie psychiater i.v.m. voorschrijven psychofarmaca
 • Structureel multidisciplinair overleg ter afstemming en controle behandelbeleid en behandelverloop
 • Overleg in crisissituaties
 • Intercollegiale toetsing